Politica de privacitat

L’Ajuntament t茅 com una de les seues prioritats garantir el dret fonamental a la protecci贸 de les dades personals, tant dels usuaris que es relacionen amb la seua Administraci贸 com dels propis empleats p煤blics al seu servici.

En este sentit, l’Ajuntament manifesta que el tractament de les dades de car脿cter personal que puga resultar necessari per al desenrotllament de les seues compet猫ncies a trav茅s del seu portal web s’ajustar脿 escrupolosament al que disposa la Llei Org脿nica 15/1999, de Protecci贸 de Dades de Car脿cter Personal, i a la normativa de desplegament o connex que puga resultar d’aplicaci贸 en l’actualitat o en un futur.

En concret, totes les dades personals que puguen subministrar-se pels interessats a trav茅s d’este portal no seran destinats a finalitats diferents de les expressades en el moment de la seua aportaci贸, segons el sup貌sit espec铆fic de qu猫 es tracte, ni comunicats a tercers excepte en aquells sup貌sits legals en qu猫 puga procedir-se a la dita comunicaci贸 o es compte amb el consentiment expresse de l’interessat. De la mateixa manera, el tractament dels mateixos s’efectuar脿 de mode confidencial. En qualsevol cas, l’Ajuntament podr脿 fer 煤s de les dades contingudes en els seus fitxers amb finalitats hist貌riques, estad铆stiques o cient铆fiques. Els interessats seran informats de la incorporaci贸 de les seves dades personals a fitxers, automatisats o no, dels finalitats, usos i, si escau, dels possibles cessions de les seves dades en el moment 茅s recaptin els mateixos.

No obstant aix貌, i amb car脿cter general, s’informa tots els usuaris que en el cas d’aportar dades personals podran exercitar els drets d’acc茅s, rectificaci贸, cancel路laci贸 i oposici贸 dirigint-se per escrit al Registre d’Entrada de:

 

Ajuntament de Castell贸

Direcci贸: Pla莽a de l’Ajuntament, 8 CP: 46270

Tel猫fon: 010 – 962450100

Adre莽a electr貌nica: info@castellosom.com